Top
Booking

Termerna i Meran

Er pension i närheten av Termerna

Termerna i Meran ligger bara 2 km från vårt hotel. Med sin moderna arkitektur, särpräglade bastuanläggningar och över 20 bassänger lockar termerna till sig ett stort antal besökare.